Учебное пособие (укр.)

Серія «Бібліотека акустика» Акустична техніка. Т.12.
Комп'ютерна обробка акустичних сигналів . Навчальний посібник / Дідковський В.С., Дідковська М.В., Продеус А.М. – Київ, "Імекс-ЛТД", 2010. – 420 с.: іл.

В навчальному посібнику викладені питання цифрової обробки й статистичного аналізу акустичних сигналів, наведені численні приклади обробки сигналів з використанням пакета Matlab. Крім того, розглянуті питання оцінки надійності програмного забезпечення, з урахуванням особливостей тестування програмного забезпечення роботи зі звуком.

Для студентів акустичних і телекомунікаційних спеціальностей, студентів спеціальностей суміжних галузей науки й техніки (інформатика, кібернетика), а також для аспірантів, наукових і інженерно-технічних працівників.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рішення Міністерства освіти і науки України № 1/11-3036 від 13.04.2010 р.

Приобрести книгу в Киеве:

Приобрести книгу в Украине, России, Белоруссии:

Структура книги:

Частина 1. Цифрова обробка сигналів
•  Обробка акустичних сигналів: введення в проблематику
•  Короткі відомості з теорії аналогових фільтрів
•  Нерекурсивні цифрові фільтри ( КІХ-фільтри)
•  Рекурсивні цифрові фільтри (БІХ-фільтри)
•  Короткі відомості про пакет Matlab
•  Розрахунок цифрових фільтрів у середовищі Matlab
•  Вікно й методика Кайзера для розрахунку КІХ-фільтрів
•  Синтез оптимальних (за Чебишевим) КІХ фільтрів
•  Деякі спеціальні види цифрових фільтрів
•  Застосування цифрових фільтрів при моделюванні процедури вимірювання розбірливості мовлення
•  Перетворення Гільберта
•  Чотири форми перетворення Фур'є
•  ДПФ відрізка гармонічного сигналу
•  Вікна в ДПФ
•  Цифрова фільтрація із застосуванням ДПФ
•  Швидке перетворення Фур'є (ШПФ). Спектрограма
•  Зміна частоти дискретизації акустичного сигналу
•  Дискретизація, квантування й цифрова фільтрація

Частина 2. Статистичний аналіз сигналів
•  Оцінка законів розподілу гістограмним методом
•  Вірогідність вимірювання параметрів закону розподілу
•  Довірчий інтервал і довірча ймовірність
•  Оцінки МО й дисперсії СВП для корельованих вибірок СВП
•  Застосування кореляційної обробки сигналів для виявлення періодичного коливання на тлі шуму
•  Застосування кореляційної обробки сигналів для вимірювання частоти основного тону мовного сигналу
•  Моделі гармонічого процесу й білого шуму
•  Спектральний аналіз стаціонарних випадкових процесів
•  Відношення сигнал-шум на вході й виході спектроаналізатора
•  Спектрально-кореляційний аналіз лінійних систем

Частина 3. Тестування якості програмного забезпечення
•  Якість програмного забезпечення
•  Тестування програмного забезпечення
•  Особливості тестування програмного забезпечення для роботи зі звуком

Rambler's Top100
Используются технологии uCoz